Enhedslistens Kulturudvalg

Kulturordfører Søren Søndergaard

Kulturpolitik handler om befolkningens adgang til viden og inspiration; om hvem der skal bestemme rammerne for indholdet; og ikke mindst om kulturarbejdernes og kunstnernes betingelser.

Kulturpolitik er et bredt politikområde: museer, kulturhuse, kunststøtte, musik, teater, biblioteker, public service, børnekultur, idræt mv - alle områder under Kulturministeriets ressortområde. Hvert område er specialiseret og har sin egen lovgivning og sine egne særlige faglige omstændigheder. Kulturudvalget orienterer sig bredt for at fremme kunstens og kulturlivets betingelser. Vi arbejder på at udvikle et solidt netværk af aktører indenfor kulturlivet, som med faglig og erfaringsbaseret viden kan bistå Enhedslisten i politikudviklingen.

Læs mere om, hvad Enhedslisten mener om kulturpolitik her


 

 

En central opgave for Kulturudvalget er at fungere som baggrundsgruppe for Enhedslistens kultur- og medieordfører i folketinget. Vi deltager desuden i den kulturpolitiske debat i offentligheden og sætter arrangementer i værk, som kan fremme den kulturpolitiske dialog og politikudvikling i Enhedslisten.

Kontaktperson for Enhedslistens kulturudvalg er:

Bo Basbøll [email protected]